Menu

อ่างทอง → สนามบินสุวรรณภูมิ(BKK)

อ่างทอง ไปยัง สนามบินสุวรรณภูมิ.

Hybrid
2 passengers
2 medium-sized suitcase

หนึ่งเที่ยว

฿ 2,700.00

ไปกลับ

฿ 5,238.00
ประหยัดไปได้ ฿ 162.00

Sedan
3 passengers
3 medium-sized suitcase

หนึ่งเที่ยว

฿ 2,900.00

ไปกลับ

฿ 5,452.00
ประหยัดไปได้ ฿ 348.00

Family
5 passengers
5 medium-sized suitcase

หนึ่งเที่ยว

฿ 3,375.00

ไปกลับ

฿ 6,750.00

Minivan
7 passengers
7 medium-sized suitcase

หนึ่งเที่ยว

฿ 3,625.00

ไปกลับ

฿ 6,815.00
ประหยัดไปได้ ฿ 435.00

Minibus
10 passengers
10 medium-sized suitcase

หนึ่งเที่ยว

฿ 4,000.00

ไปกลับ

฿ 7,440.00
ประหยัดไปได้ ฿ 560.00

* ราคานี้เป็นราคาต่อยานพาหนะ รวมทั้งคนขับรถ ค่าน้ำมัน ค่าที่จอดรถ และภาษีต่างๆ

อ่างทอง; อ่างทองสนามบินสุวรรณภูมิ(BKK); กรุงเทพ