Menu

อ่าวลึก → สนามบินภูเก็ต(HKT)

อ่าวลึก ไปยัง สนามบินภูเก็ต.

Hybrid
2 passengers
2 medium-sized suitcase

หนึ่งเที่ยว

฿ 3,375.00

ไปกลับ

฿ 6,750.00

Sedan
3 passengers
3 medium-sized suitcase

หนึ่งเที่ยว

฿ 3,750.00

ไปกลับ

฿ 7,050.00
ประหยัดไปได้ ฿ 450.00

Family
5 passengers
5 medium-sized suitcase

หนึ่งเที่ยว

฿ 4,050.00

ไปกลับ

฿ 8,100.00

Minivan
7 passengers
7 medium-sized suitcase

หนึ่งเที่ยว

฿ 4,590.00

ไปกลับ

฿ 8,629.20
ประหยัดไปได้ ฿ 550.80

* ราคานี้เป็นราคาต่อยานพาหนะ รวมทั้งคนขับรถ ค่าน้ำมัน ค่าที่จอดรถ และภาษีต่างๆ

อ่าวลึก; กระบี่สนามบินภูเก็ต(HKT); ภูเก็ต