Menu

บริการรับส่งจากบุรีรัมย์ไปตัวเมืองกรุงเทพฯ

บริการรับส่งจากบุรีรัมย์ไปตัวเมืองกรุงเทพฯ

Hybrid
2 passengers
2 medium-sized suitcase

หนึ่งเที่ยว

฿ 6,075.00

ไปกลับ

฿ 12,150.00

Sedan
3 passengers
3 medium-sized suitcase

หนึ่งเที่ยว

฿ 6,750.00

ไปกลับ

฿ 12,690.00
ประหยัดไปได้ ฿ 810.00

Family
5 passengers
5 medium-sized suitcase

หนึ่งเที่ยว

฿ 7,425.00

ไปกลับ

฿ 14,850.00

Minivan
7 passengers
7 medium-sized suitcase

หนึ่งเที่ยว

฿ 7,975.00

ไปกลับ

฿ 14,993.00
ประหยัดไปได้ ฿ 957.00

Minibus
10 passengers
10 medium-sized suitcase

หนึ่งเที่ยว

฿ 8,800.00

ไปกลับ

฿ 16,368.00
ประหยัดไปได้ ฿ 1,232.00

ตัวเมืองกรุงเทพฯ; กรุงเทพบุรีรัมย์; บุรีรัมย์