Menu

บริการรับส่งจากตัวเมืองเชียงใหม่ไปสนามบินเชียงใหม่

Hybrid
2 passengers
2 medium-sized suitcase

หนึ่งเที่ยว

฿ 580.00

ไปกลับ

฿ 1,160.00

Sedan
3 passengers
3 medium-sized suitcase

หนึ่งเที่ยว

฿ 640.00

ไปกลับ

฿ 1,203.20
ประหยัดไปได้ ฿ 76.80

Family
5 passengers
5 medium-sized suitcase

หนึ่งเที่ยว

฿ 800.00

ไปกลับ

฿ 1,600.00

Minivan
7 passengers
7 medium-sized suitcase

หนึ่งเที่ยว

฿ 850.00

ไปกลับ

฿ 1,598.00
ประหยัดไปได้ ฿ 102.00

Minibus
10 passengers
10 medium-sized suitcase

หนึ่งเที่ยว

฿ 925.00

ไปกลับ

฿ 1,720.50
ประหยัดไปได้ ฿ 129.50

Route

สนามบินเชียงใหม่(CNX), เชียงใหม่ to ตัวเมืองเชียงใหม่,