Menu

บริการรับส่งจากกะรนไปตัวเมืองภูเก็ต

Hybrid
2 passengers
2 medium-sized suitcase

หนึ่งเที่ยว

฿ 945.00

ไปกลับ

฿ 1,890.00

Sedan
3 passengers
3 medium-sized suitcase

หนึ่งเที่ยว

฿ 1,050.00

ไปกลับ

฿ 1,974.00
ประหยัดไปได้ ฿ 126.00

Family
5 passengers
5 medium-sized suitcase

หนึ่งเที่ยว

฿ 1,200.00

ไปกลับ

฿ 2,400.00

Minivan
7 passengers
7 medium-sized suitcase

หนึ่งเที่ยว

฿ 1,360.00

ไปกลับ

฿ 2,556.80
ประหยัดไปได้ ฿ 163.20

Minibus
10 passengers
10 medium-sized suitcase

หนึ่งเที่ยว

฿ 1,440.00

ไปกลับ

฿ 2,678.40
ประหยัดไปได้ ฿ 201.60

Route

ตัวเมืองภูเก็ต, ภูเก็ต to กะรน, ภูเก็ต