Menu

บริการรับส่งจากท่าช้างไปสนามบินภูเก็ต

Hybrid
2 passengers
2 medium-sized suitcase

หนึ่งเที่ยว

฿ 8,775.00

ไปกลับ

฿ 17,550.00

Sedan
3 passengers
3 medium-sized suitcase

หนึ่งเที่ยว

฿ 9,750.00

ไปกลับ

฿ 18,330.00
ประหยัดไปได้ ฿ 1,170.00

Family
5 passengers
5 medium-sized suitcase

หนึ่งเที่ยว

฿ 10,500.00

ไปกลับ

฿ 21,000.00

Minivan
7 passengers
7 medium-sized suitcase

หนึ่งเที่ยว

฿ 11,900.00

ไปกลับ

฿ 22,372.00
ประหยัดไปได้ ฿ 1,428.00

Route

สนามบินภูเก็ต(HKT), ภูเก็ต to ท่าช้าง, สุราษฎร์ธานี