Menu

บริการรับส่งจากท่าเรือดอนสักไปท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี

Hybrid
2 passengers
2 medium-sized suitcase

หนึ่งเที่ยว

฿ 2,465.00

ไปกลับ

฿ 4,930.00

Sedan
3 passengers
3 medium-sized suitcase

หนึ่งเที่ยว

฿ 2,720.00

ไปกลับ

฿ 5,113.60
ประหยัดไปได้ ฿ 326.40

Family
5 passengers
5 medium-sized suitcase

หนึ่งเที่ยว

฿ 2,900.00

ไปกลับ

฿ 5,800.00

Minivan
7 passengers
7 medium-sized suitcase

หนึ่งเที่ยว

฿ 3,100.00

ไปกลับ

฿ 5,828.00
ประหยัดไปได้ ฿ 372.00

Minibus
10 passengers
10 medium-sized suitcase

หนึ่งเที่ยว

฿ 3,400.00

ไปกลับ

฿ 6,324.00
ประหยัดไปได้ ฿ 476.00

Route

ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี(URT), สุราษฎร์ธานี to ท่าเรือดอนสัก, ดอนสัก